top of page

Työyhteisövalmennukset

 • Toimintakulttuurin kehittämisprosessit

 • Muutosvalmennukset

 • Koulutuspäivät ja valmennussarjat

 • Koko työyhteisölle tai valikoiduille kohderyhmille

 • Sisällöt ja kestot räätälöidään tarpeiden ja toiveiden mukaan

Luennot

 • Ajatuksia herättävää asiaa kiinnostavassa muodossa

 • Sopivassa määrin vallitsevien uskomusten, ajattelutapojen ja toimintamallien kyseenalaistamista

 • Luentojen visuaalisuus tukee sisältöjen puhuttelevaa viestiä

Esimiesvalmennukset ja -sparraus

 • Esimiestyön kirkastaminen ja vahvistaminen

 • Valmentavaan johtamiseen ohjaavaa

 • Työyhteisön muutosprosesseja tukevaa

 • Sisällöt ja kestot räätälöidään tarpeiden ja toiveiden mukaan

Konsultointi

 • Liiketoiminnan kehittäminen asiakaslähtöisyys maksimoimalla

 • Vanhuspalveluiden konseptien kehittäminen ja hiominen, erottautuminen toimialalla

 • Vanhuusstrateginen konsultointi yrityksille, joiden tavoitteena tuottaa uusia ratkaisuja ikääntyvän väestön ja/tai yhteiskunnan tarpeisiin

Valmennus Innospectrum

0400 430 943

bottom of page